Otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów

fot. UM Grudziądz
3 grudnia w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.  Stypendia te przeznaczone są dla u czniów szkoły średniej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
REKLAMA

Stypendium uzyskuje uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Musi w niej uzyskać najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy oceny co najmniej dobre.

Wnioski w każdej szkole sporządza samorząd uczniowski szkoły i przedstawia radzie pedagogicznej, która zatwierdza jednego kandydata. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów.

 

Ze szkół średnich w Grudziądzu stypendium otrzymali:

 • Anna Starkowska – Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych
 • Dawid Wszelaki – Zespół Szkół Mechanicznych
 • Izabela Sułkowska – Zespół Szkół Ekonomicznych
 • Julia Aniszewska – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
 • Krystian Woźniak – Technikum w Zespole Szkół Budowlanych i Plastycznych
 • Jakub Kirsz – Technikum w Zespole Szkół Technicznych
 • Monika Siuda – II LO
 • Jakub Zdziech – Zespół Szkół Rolniczych
 • Mikołaj Wieczorek – V LO
 • Martyna Onyskow – I LO
 • Maciej Gruszka – IV LO
 • Christian Santysiak – Technikum w TEB Edukacja
 • Michał Szyman – III LO

Na zdjęciu znajdują się także Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Garlik oraz st. wizytator Czesław Stawikowski.

PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2020-01-26 20:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-01-31 19:30
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-01 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-08 18:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany