4 luty 2020

EMAS. Co to jest i jakie niesie korzyści?

fot. UM Grudziądz
Można ubiegać się o wpis do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). System jest adresowany do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
822
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

W nawiązaniu do pisma Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska informujemy o możliwości uzyskania przez przedsiębiorców i instytucje sektora publiczneg, jak i prywatnego, oraz organizacje wszystkich sektorów gospodarki, wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Mając na celu troskę o środowisko w Polsce, jak i na świecie, zachęcamy aby jak największa liczba organizacji dążyła do nieustannej poprawy swojej działalności na rzecz środowiska poprzez przestrzeganie norm i przepisów ochrony środowiska.

Korzyści z zarejestrowania w systemie to m. in. przewaga konkurencyjna, zgodność z prawem czy zrównoważone zarządzanie zasobami. Organizacje zarejestrowane w systemie ekozarządzania i audytu EMAS zyskują także określone ulgi regulacyjne, w tym zwolnienie z opłaty rejestrowej za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, będącego częścią BDO.

Rejestracja w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) obejmuje następujące etapy:

- przeprowadzenie przeglądu środowiskowego

- stworzenie efektywnego systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ)

- przeprowadzenie wewnętrznego audytu środowiskowego

- opracowanie deklaracji środowiskowej

- poddanie się weryfikacji przez niezależnego akredytowanego weryfikatora EMAS, który uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji

- złożenie wniosku o rejestrację wraz ze zwalidowaną przez weryfikatora deklaracją środowiskową do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

 

Szczegółowe informacje nt. EMAS oraz rejestru można znaleźć na stronie GDOŚ: https://emas.gdos.gov.pl/.

 

Biuro Prasowe i Medialne

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
822
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2020-10-15 18:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-17 19:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-21 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-23 19:30
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany