6 listopad 2023

10 mln euro na politykę terytorialną dedykowaną wsi

zdjęcie: 10 mln euro na politykę terytorialną dedykowaną wsi / fot. nadesłane
fot. nadesłane
Po zawarciu porozumień terytorialnych z partnerstwami samorządowymi zawiązanymi dla realizowania strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych obszarów funkcjonalnych największych miast regionu (MOF/ZIT), samorząd województwa przystępuje do podobnej procedury w odniesieniu do pozostałych obszarów prowadzenia polityki terytorialnej (OPPT). Dziś (6 listopada) podpisane zostały dwie pierwsze tego typu umowy – ze Stowarzyszeniem OPPT Powiatu Grudziądzkiego i OPPT Żnina
REKLAMA
Porozumienia terytorialne określają zasady dotyczące realizacji polityki terytorialnej województwa w odniesieniu do poszczególnych miejskich obszarów funkcjonalnych (ZIT-y największych miast regionu) i obszarów prowadzenia polityki terytorialnej (pozostałe  tereny). Na mocy takich dokumentów – zawierających listy projektów priorytetowych, fiszki projektów, harmonogram realizacji i efekty (wskaźniki), które należy osiągnąć – samorząd województwa gwarantuje lokalnym partnerstwom samorządowym określone środki w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza (FEdKP) 2021-2027, te zaś zobowiązują się do realizacji wskazanych celów i przedsięwzięć.

Jestem pewien, że zrealizowane dzięki podpisanym dziś umowom projekty poprawią jakość życia przede wszystkim na obszarach wiejskich i wzmocnią potencjał tych terenów. Trzymam kciuki za odpowiedzialne za nie partnerstwa OPPT, którym dajemy taką samą władzę decydowania o środkach unijnych, jak uczyniliśmy to w stosunku do ZIT-ów. Cieszę się, że cały obszar naszego województwa objęty został mechanizmem polityki terytorialnej – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

OPPT Powiatu Grudziądzkiego zawiązały samorząd powiatowy oraz gminy Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński i Świecie nad Osą. Wartość alokacji to 5,2 mln euro, na liście przedsięwzięć priorytetowych jest 25 pozycji.

Przygotowaliśmy projekty dotyczące efektywności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ścieżek pieszo-rowerowych, [rewitalizacji] przestrzeni publicznej, kształtowania kompetencji kluczowych w szkołach i przedszkolach, a także modernizacji bazy szkolnictwa zawodowego. Wszystkie te działania traktujemy jako katalizator [kolejnych], nie możemy na nich poprzestać. Zadań jest tak dużo, że będziemy musieli poszukiwać źródeł finansowania również  poza Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza. Dla mnie w tej chwili  najistotniejsze jest budowanie przestrzeni dla turystyki rowerowej i dla poprawy  bezpieczeństwa dzięki ścieżkom pieszo-rowerowym – powiedział przed podpisaniem umowy starosta grudziądzki Adam Olejnik, który jest prezesem Stowarzyszenia OPPT Powiatu Grudziądzkiego.

Stowarzyszenie OPPT Żnina zawiązały samorząd powiatowy oraz gminy Rogowo, Gąsawa i Janowiec Wielkopolski. Wartość alokacji to 4,5 mln euro, lista przedsięwzięć priorytetowych obejmuje 27 pozycji.

Stawiamy na dalszy rozwój turystyki i budowę infrastruktury turystycznej nad jeziorami, których mamy sporo, budowę ścieżek spacerowo-rowerowych, inwestycje w odnawialne źródła energii i modernizację systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej oraz przygotowanie terenów pod inwestycje w rejonie węzła Rogowo na drodze ekspresowej s-5 – wyjaśnia wójt gminy Rogowo Tomasz Michalczak.

W imieniu samorządu województwa umowy podpisali marszałek Piotr Całbecki i wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, ze strony partnerstw OPPT starosta Adam Olejnik i burmistrz miasta i gminy Łasin Rafał Kobylski (OPPT Powiatu Grudziądzkiego) oraz wójt Tomasz Michalczak (OPPT Żnina). W spotkaniu uczestniczyli również wójt gminy Gruta Waldemar Kurkowski, wójt gminy Świecie nad Osą Ireneusz Maj, burmistrz miasta i gminy Radzyń Chełmiński Krzysztof Chodubski i reprezentujący Starostwo Powiatowe w Grudziądzu Zdzisław Tyczyński.

Wcześniej umowy dotyczące alokacji środków w ramach polityki terytorialnej zawarły z samorządem województwa partnerstwa ZIT Metropolii Bydgoszcz i ZIT Inowrocławia, Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia, Stowarzyszenie WŁOF Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Włocławka i Stowarzyszenie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Grudziądza.
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Grudziądz
-5.8°C
wschód słońca: 07:43
zachód słońca: 15:27
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2023-12-08 20:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-12 19:00
miejsce
Amuza Bistro, Grudziądz, Szosa...
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-15 20:00
miejsce
Pub Czarny Krążek, Grudziądz, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-17 15:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany