Dziś-piątek, 20 listopada, godz. 10-marszałek Piotr Całbecki uczestnikiem internetowej debaty nt. gospodarowania zasobami wodnymi.

Marszałek Piotr Całbecki weźmie udział w debacie na temat gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście europejskiej strategii adaptacji do zmian klimatycznych i Europejskiego Zielonego Ładu. W spotkaniu, które odbędzie się online, uczestniczyć też będą członkowie Parlamentu Europejskiego, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, niemieckiej prezydencji Unii Europejskiej oraz sieci europejskich organizacji ekologicznych. Początek o godzinie 10.
REKLAMA
UWAGA: do udziału w wydarzeniu wymagania jest wcześniejsza rejestracja tutaj.

Jak przekazali nam organizatorzy - zalogowani uczestnicy wydarzenia będą mogli na zakończenie zadawać pytania uczestnikom debaty (w tym marszałkowi).

Marszałek Piotr Całbecki wystąpi na seminarium jako członek Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Europejskiego Komitetu Regionów oraz sprawozdawca opinii komitetu w sprawie adekwatności aktów prawa europejskiego kluczowych dla unijnej polityki w dziedzinie ochrony wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym unijnej dyrektywy wodnej.

Początek wydarzenia godz. 10

Czas trwania: 2 godz.

Link do wydarzenia:  https://ebcd.webex.com/ebcd/onstage/g.php?MTID�1a7cc1e0db0469c8e19af85510f814f

Organizator: Intergrupa Parlamentu Europejskiego ds. Zmian Klimatycznych, Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju

Moderator spotkania - Tiemo Wólken, współprzewodniczący grupy roboczej w ramach Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Zmian Klimatycznych, Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju, zajmującej się tematem zarządzania zasobami wodnymi.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
49675
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2021-01-31 16:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-07 16:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany