Komunikat dotyczący modernizacji sieci tramwajowej

fot. UM Grudziądz
W związku z nieprawdziwymi informacjami, które pojawiły się w trakcie wczorajszej konferencji prasowej członków Nowoczesnej informuję, że fragment al. 23 Stycznia od skrzyżowania z ul. Toruńską w kierunku ul. Focha nie jest objęty przebudową torowiska. Dlatego obawy dotyczące likwidacji nowego bezpiecznego przejścia dla pieszych przy Starostwie Powiatowym są bezpodstawne. W najbliższej perspektywie modernizacja obejmuje odcinek ul. Toruńskiej od al. 23 stycznia do ul. Marcinkowskiego, ul. Chełmińskiej od ul. Laskowickiej do ul. Kraszewskiego, oraz od pętli przy ul. Południowej aż do pętli na os. Rządz.
REKLAMA

Dodatkowo chciałabym przypomnieć, że modernizacja została podzielona na kilka etapów. Konsultacje społeczne dotyczące modernizacji sieci tramwajowej na wspomnianym odcinku prowadzone były na etapie tworzenia projektu, czyli kilka lat temu. Projekt finalnie zostanie zrealizowany w mniejszym zakresie niż pierwotnie zakładano. Dodatkowo będziemy robić wszystko, aby uratować jak największą liczbę drzew, które znajdować będą się na terenie budowy.

Przedstawiciel Nowoczesnej, mówiąc o przystankach tramwajowych w obrębie ul. Narutowicza, przedstawił jedynie zakres projektu drogowego (plan zagospodarowania terenu z pokazaną nawierzchnią bitumiczną). Natomiast dokumentacja projektowa rozbita jest na dwie części: część drogową i torową i należy ją rozpatrywać łącznie. W części torowej jasno widać, iż tory tramwajowe zbliżają się do krawędzi chodnika (rozwiązanie zbieżne jest z tym zastosowanym w ciągu ul. Legionów, co umożliwi pasażerom wejście do pojazdu bez konieczności wejścia na jezdnię.

Sprawa wycinki drzew poruszana była na etapie opiniowania dokumentacji projektowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, która wydając decyzję o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pozytywnie odniosła się do przedstawionego projektu.

Drzewa przeznaczone do wycinki usytuowane są w miejscach wyjazdów na ul. Chełmińską i chodzi jedynie o te, które ograniczają widoczność, czym stwarzają realne zagrożenia dla kierowców, a także w miejscu lokalizacji miejsc postojowych (np. przy Komendzie Miejskiej Policji). Tam, gdzie to jest możliwe, drzewa pozostaną. Inwestycja zakłada również zasadzenie kolejnych drzew. Będziemy robić wszystko, aby jak najmniejsza liczba drzew znajdujących się na terenie budowy była w jakikolwiek sposób zagrożona. Chciałabym podkreślić, że wszelkie kwestie związane z ekologią, w tym troska o zielony Grudziądz i nie tylko utrzymanie obecnego drzewostanu, ale jego znaczne powiększenie, leżą Prezydentowi szczególnie mocno na sercu.

Na realizację tego zadania miasto otrzymało rekordowe dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości blisko 88 mln zł. Wartość całego projektu wynosi około 140 mln zł.

fot. Mariusz Nasieniewski

Beata Adwent
Rzecznik Prasowy 

PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2020-02-27 16:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-27 18:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-29 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-03-01 16:00
miejsce
Mniszek Arena-KS Stal, Grudziądz,...
wstęp biletowany