24 czerwiec 2021

Certyfikowane szkolenia dla osób dorosłych

fot. UM Grudziądz
Mieszkańcy naszego województwa mogą wziąć udział w certyfikowanych szkoleniach podwyższających kwalifikacje zawodowe. Szkolenia są bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa w nich jest dokonanie odpowiedniego zgłoszenia w terminie do 30 czerwca.
REKLAMA

Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie realizuje bezpłatne projekty szkoleniowe pn. „System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych", w ramach projektu „Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego" oraz w zakresie operacji lotniczych BVLOS z użyciem dronów o masie startowej do 25 kg, w ramach projektu „Kurs na edukację. Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego".

W powyższych szkolenia mogą wziąć udział mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Celem szkolenia pn. „System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem
i przetwarzaniem danych terenowych" jest przybliżenie i zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi z informacją przestrzenną. Prezentowana wiedza zostanie poparta rzeczywistymi i ogólnodostępnymi przykładami serwisów internetowych prezentujących konkretne dane przestrzenne. W ramach prezentowanych przykładów wskazane zostanie rozwiązanie Open Street Map. Ponadto uczestnicy poznają podstawowe zasady tworzenia tego typu informacji w ogólnodostępnych i darmowych systemach informatycznych. Ten etap szkolenia obejmował będzie cały proces tworzenia interaktywnych map cyfrowych, od przygotowania danych po ich publikację z wykorzystaniem Internetu. Jednym z ciekawszych elementów szkolenia są ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod pozyskiwania danych przestrzennych, w ramach których uczestnicy poznają i przetestują możliwości wykorzystania w tym celu dronów.

Dwudniowe  szkolenie  zakończone jest  egzaminem,  po  zdaniu  którego  uczestnicy otrzymają  międzynarodowy  certyfikat potwierdzający  nabycie  kwalifikacji  w  zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych terenowych.

Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych tj. w wieku 25 lat i więcej, które spełniają łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria:

1)     Posiadają wykształcenie co najwyżej średnie oraz są powyżej 25 roku życia i/lub wiek powyżej 50 roku życia (50+);

2)     Zamieszkują, uczą się bądź pracują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

3)     Nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

Szkolenie pn. „Operacje lotnicze BVLOS z użyciem dronów o masie startowej do 25 kg” przygotowuje do wykonywania operacji lotniczych poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS), wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 25 kg i w odległości nie większej niż 2 km od pilota. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i prowadzone jest zgodnie z wymaganiami Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Wytyczne nr 20 Prezesa ULC z 30. 12.2020).

 

Pilot bezzałogowego statku powietrznego uzyskuje certyfikat w zakresie operacji wykonywanych według scenariuszy standardowych po ukończeniu szkolenia teoretycznego i zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej i praktycznej przeprowadzonego zgodnie ze scenariuszem NSTS-06 przez firmę SIMITU, która posiada zgodę Prezesa ULC do realizowania szkoleń i egzaminów w ramach NSTS-06.

 

Planowany czas realizacji szkolenia to 5 dni (wraz z egzaminem). Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych tj. w wieku 25 lat i więcej, które spełniają łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria:

1)      Posiadają wykształcenie co najwyżej średnie oraz są powyżej 25 roku życia i/lub wiek powyżej 50 roku życia (50+);

2)      Zamieszkują, uczą się bądź pracują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;

3)      Nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

Mieszkańcy Grudziądza pragnący skorzystać z powyższych szkoleń proszeni są o zgłoszenie się wyłącznie w formie elektronicznej na adres bip@um.grudziadz.pl w terminie do 30 czerwca 2021 r.

 

Biuro Prasowe i Medialne

Data dodania 24 czerwca 2021

Data edycji 24 czerwca 2021

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2021-10-17 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-10-23 18:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-06 19:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-07 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany