18 listopad 2020

Inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych Koalicja Obywatelska

Klub Radnych Koalicja Obywatelska zgłosił projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu Rady Miejskiej Grudziądza o zabezpieczenie w ustawie budżetowej na rok 2021 środków niezbędnych do pokrycia faktycznych wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz edukacji publicznej oraz wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza o wprowadzenie przedmiotowego projektu uchwały do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej Grudziądza.
REKLAMA
Projekt ww. uchwały.

KOALICJA OBYWATELSKA
Klub Radnych Rady Miejskiej Grudziądza
Adres do korespondencji: 86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa 1
Grudziądz, 17 listopada 2020 r.

Pan
Łukasz Kowarowski
Przewodniczący
Rady Miejskiej Grudziądza


Szanowny Panie Przewodniczący, na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wnosimy o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej Grudziądza projektu uchwały zgłoszonego przez Klub Radnych Koalicja Obywatelska, stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Ponadto na podstawie §32 ust. 3 uchwały nr XXIX/253/20 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie statutu gminy-miasto Grudziądz do występowania przy rozpatrywaniu przedmiotowego projektu uchwały wskazujemy radnego Pawła Napolskiego.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
49675
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2021-01-31 16:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-07 16:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany