18 wrzesień 2023

Nagroda dla profesor Elżbiety Mączyńskiej

zdjęcie: Nagroda dla profesor Elżbiety Mączyńskiej / fot. UM Grudziądz
fot. UM Grudziądz
Profesor Elżbieta Mączyńska została drugą laureatką Nagrody Mikołaja Kopernika Ekonomisty. Statuetkę odebrała podczas gali w Centrum Kultury Teatr.
REKLAMA
Elżbieta Mączyńska jest profesorem nauk ekonomicznych. To absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, zawodowo związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie pełniła funkcję kierownika Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Była tam również kierownikiem studiów podyplomowych. Od początku lat 90. była także pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

Obecnie nadal pełni wiele funkcji zawodowych i społecznych. Była sekretarzem naukowym i członkiem Prezydium Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, przewodniczącą Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej w Ministerstwie Gospodarki oraz członkiem Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. Obecnie jest członkiem Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP, członkiem Prezydium Komitetu Prognoz i Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, a także członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN oraz członkiem Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki.

Jest kierownikiem corocznego, polsko-niemieckiego seminarium na temat systemów gospodarczych, społecznej gospodarki rynkowej i integracji europejskiej, początkowo dwutygodniowego, odbywającego się w Niemczech w Instytucie Studiów Europejskich we Vlotho, a także tygodniowego, odbywającego się w Ełku w filii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Była przewodniczącą Rady Programowej X Kongresu Ekonomistów Polskich, IX Kongresu Ekonomistów Polskich i VIII Kongresu Ekonomistów Polskich oraz redaktorem naukowym oraz współautorem materiałów kongresowych.

Jest autorem lub współautorem licznych publikacji oraz członkiem komitetów i zespołów redakcyjnych i rad programowych wielu czasopism naukowych.

Za swoją działalność naukową i społeczną była wielokrotnie wyróżniana. W 2010 odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zainteresowania naukowe Pani Profesor obejmują: analizę ekonomiczną, finanse i wycenę przedsiębiorstw oraz wycenę nieruchomości.

Była prezesem Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, a następnie Prezesem Honorowym PTE. Obecnie jest również członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.Nagroda Mikołaja Kopernika Ekonomisty została ustanowiona w ubiegłym roku. Jest ona przyznawana dla wyróżnienia osób fizycznych lub instytucji, które przyczyniły się do rozwinięcia teorii ekonomii i teorii monetarnej, poprzez badania zinterpretowały zjawiska gospodarcze lub w sposób znaczący przyczyniły się do rozwoju gospodarczego, rynku kapitałowego bądź wpłynęły na rozwój handlu międzynarodowego czy uzdrowienie gospodarki.Niedzielną galę w Centrum Kultury Teatr uświetnił koncert zespołu Tre Voci.

Karol Piernicki
Rzecznik Prasowy

Data dodania 18 września 2023

Data edycji 18 września 2023

PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Grudziądz
15.9°C
wschód słońca: 06:31
zachód słońca: 18:42
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2023-09-23 16:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-09-23 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-09-28 19:00
miejsce
Amuza Bistro, Grudziądz, Szosa...
wstęp biletowany
kiedy
2023-09-28 20:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany