20 listopad 2019

Odbyło się szkolenie dla NGO

fot. UM Grudziądz
W bieżącym roku weszły w życie przepisyrozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. wprowadzające nowe wzory ofert, umów i sprawozdań dot. zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
REKLAMA
Nowością w zlecaniu zadań jest rozliczanie zadań na podstawie osiągniętych rezultatów. Aby zapoznać organizacje z nowymi wzorami ofert i sprawozdań oraz rozwinąć umiejętność formułowania rezultatów i określania ich wskaźników, Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu zorganizował szkolenie dla organizacji pozarządowych działających na terenie Grudziądza. Szkolenie dedykowane było przede wszystkim tym organizacjom, które zamierzają wziąć udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. Szkolenie odbyło się w dwóch grupach w dniach 12 i 13 listopada 2019 r. w godz. 10:00 – 16:00 na Marinie Grudziądz.

Szkolenie poprowadziła Karolina Cyran-Juraszek, która jest m.in. ekspertem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz autorką artykułów poradniczych dla organizacji pozarządowych publikowanych na stronie www.ngo.pl. Ponadto prowadząca szkolenie przygotowała dla organizacji materiały szkoleniowe, w skład których wchodził m.in. planer jej autorstwa, mający za zadanie ułatwić organizacjom planowanie budżetu, jego realizację oraz rozliczenie zadania.

W szkoleniu łącznie wzięło udział 80. przedstawicieli 59. organizacji pozarządowych oraz 13. pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
 

PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2020-02-21 20:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-22 18:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-27 16:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-27 18:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany