6 listopad 2019

Rozmawiali o kobietach w izolacji

fot. UM Grudziądz
Przez dwa dni w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu kilkudziesięciu funkcjonariuszy służby więziennej, urzędników oraz naukowców brało udział w wykładach, prezentacjach i dyskusjach dotyczących osadzonych kobiet i oddziałów specjalistycznych .
REKLAMA

4-5 listopada odbywało się XII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe z cyklu „Kobieta w izolacji. Pluralizm specjalistycznych oddziaływań penitencjarnych, ich społeczny sens, współczesne formy i przyszłe wyzwania”. Podczas dwudniowego seminarium odbyły się liczne prelekcje i spotkania, na których rozmawiano o bezpieczeństwie osadzonych kobiet, wsparciu osób uzależnionych, oddziałach specjalistycznych czy o pomocy dla skazanych matek. Prezentowano m.in. działalność oddziału dla osadzonych z zaburzeniami psychicznymi, Domu dla Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu oraz oddziału dla uzależnionych od alkoholu.

Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu jest ośrodkiem badawczym dla wielu naukowców. Rocznie kilkudziesięciu naukowców bada u nas skazanych. Są to zarówno studenci, którzy piszą prace licencjackie, magisterskie, ale u nas powstają również prace doktorskie i habilitacyjne.” – mówi rzecznik prasowy Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu por. Elżbieta Kamińska.

Jedną z prelegentek była prof. dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jej wykład nosił tytuł „Pluralizm kulturowy a sytuacja społeczna kobiet w izolacji. Paradygmaty-Strategie-Dylematy.

2800 kobiet było przebadanych w jednym czasie, w ubiegłym roku i badaliśmy poczucie bezpieczeństwa kobiet przebywających w izolacji penitencjarnej i tam około 78 procent odpowiedziało, że czuje się bezpiecznie.” – mówi Pani Barbara Toroń-Fórmanek.

Dwudniowe seminarium odbyło się w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu. Wybrano to miejsce ze względu na obchodzoną w tym roku rocznicę powstania oddziałów specjalistycznych grudziądzkiego więzienia.

Urząd Miejski w Grudziądzu reprezentowali: Prezydent Maciej Glamowski, Sekretarz Andrzej Cherek oraz Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Ewa Niewiadomska-Roman.

Patronat honorowy nad seminarium objął Minister Sprawiedliwości, Rada Główna ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy.

 

Natalia Granica

Biuro Prasowe i Medialne

PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2020-02-21 20:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-22 18:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-27 16:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-27 18:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany