15 styczeń 2020

Rozwiązania dla działkowców

fot. UM Grudziądz
Prezydent Maciej Glamowski oraz Radny Rady Miejskiej Paweł Napolski spotkał się dzisiaj z Zarządem Rodzinnych Ogródków Działkowych. Tematem spotkania było wypracowanie wspólnych rozwiązań dotyczących wywozu odpadów z działek.
REKLAMA


W lipcu 2019 roku znowelizowana ustawa sejmowa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a także zmiany w zapisach niektórych innych ustaw wymogła na samorządach dostosowanie się do obowiązującego stanu prawnego. Oznacza to m.in. zmianę stawek opłaty dotyczącej Rodzinnych Ogrodów Działkowych z ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na opłatę za opróżnienie pojemnika. W praktyce oznaczało to, że mieszkańcy płacili jedną opłatę za odbiór zadeklarowanej ilości odpadów.

Po zmianie przepisu głównym problemem są odpady biodegradowalne. Działkowcy wytwarzają ich zdecydowanie więcej niż innych odpadów komunalnych. W związku z tym, według nowych przepisów, które nakładają na samorząd obowiązek pobierania opłat od ilości pojemników, pojawiła się obawa, że opłaty te wzrosną. Niemniej w obliczu nowych przepisów, Prezydent Maciej Glamowski wraz z Zarządem Związku Działkowców starają się wypracować rozwiązanie korzystne zarówno dla użytkowników jak i dla miasta.

Założenie jest takie, aby oddzielić opłaty komunalne od opłat biodegradowalnych. Dodatkowo miasto oraz Zarząd PZD będzie zachęcał działkowców do powtórnego wykorzystania bioodpadów we własnych ogródkach. Kluczowe jest, aby uświadamiać że od własnego gospodarstwa zaczyna się troska o naszą planetę

PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2020-02-27 16:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-27 18:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-29 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-03-01 16:00
miejsce
Mniszek Arena-KS Stal, Grudziądz,...
wstęp biletowany