25 maj 2020

Ruszy budowa sterylizatorni

fot. UM Grudziądz
Spółka Grudziądzkie Inwestycje Medcyczne podpisałą umowę z wykonawcą na realizację inwestycji budowy i wyposażenia Centralnej Sterylizatorni w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. W. Biegańskiego w Grudziądzu. Niedługo nastąpi przekazanie placu budowy.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
8847
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Dział Centralnej Sterylizatorni Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17 funkcjonuje od roku 1998. Został on przygotowany na potrzeby  funkcjonujących w tamtym czasie oddziałów pediatrycznych i bloku operacyjnego pediatrycznego składającego się z dwóch sal operacyjnych. Zakupiony  sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie centralnej sterylizatorni zapewniał ciągłość pracy i gwarantował bezpieczeństwo.

Sytuacja zmieniła się w grudniu 2009 r., gdy przeniesiono oddziały i blok operacyjny z budynku przy ul. Szpitalnej 6/8 do kompleksu przy ul. Rydygiera. Zwiększenie ilości sal operacyjnych i poprawa warunków lokalowych sprzyjała rozwojowi szpitala co skutkowało zwiększającą liczbą pacjentów. Powstawały nowe oddziały – kardiochirurgia i chirurgia naczyń oraz powiązane z tą specjalnością sale operacyjne. W efekcie tego centralna sterylizatornia z trudem zaspokajała potrzeby odbiorców.

W 2017 roku doszło do awarii sprzętu, sterylizatornia nie uzyskała pozytywnej opinii Urzędu Dozoru Technicznego, co spowodowało całkowite ich wyłączenie z eksploatacji. W następstwie tego podpisana została umowa na wykonywanie usługi sterylizacji u świadczeniodawcy zewnętrznego. W przybliżonym okresie nieodwracalnej awarii uległa myjnia ultradźwiękowa i stacja uzdatniania wody. Ta sytuacja wymusiła zmianę organizacji pracy. Przez okres 22 miesięcy usługę sterylizacji wykonywano u świadczeniodawcy zewnętrznego, co wiązało się z wysokimi kosztami samej usługi jak również kosztami dodatkowymi jakie stanowił transport oraz zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich.

W grudniu 2019 r podjęto decyzję o wydzierżawieniu jednego autoklawu i dwóch myjni maszynowych. Takie rozwiązanie pozwoliło na zmianę organizacji pracy, ograniczenie kosztów, jednak nie może pozostać jako docelowe.

Władze miasta, spółka Grudziądzkie Inwestycje Medyczne, Dyrektor oraz pracownicy szpitala dążą do wybudowania nowej centralnej sterylizatorni.


Inwestycja ta w okresie zwiększonego zagrożenia epidemicznego i po przekształceniu szpitala w jednoimienny szpital zakaźny, przeprowadzenie omawianych działań związanych z dostosowaniem działu centralnej sterylizatorni do wymagań gwarantujących bezpieczne wykonywanie procedur dekontaminacji narzędzi i sprzętu medycznego jest priorytetowe.

Inwestycję przeprowadzi firma INFORMER MED SP. Z O.O z Poznania. Łączna wartość projektu wynosi 9.864.967,11 zł brutto.

 

Beata Adwent

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
8847
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2021-01-31 16:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-07 16:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany