Strategia przyśpieszenia 2030+

fot. UM Grudziądz / Mikołaj Kuras dla UMWK-P
Wtorkową konferencją w Dworze Artusa w Toruniu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczął prace nad Strategią Rozwoju Województwa do roku 2030.
REKLAMA

14 stycznia odbyła się konferencja inauguracyjna rozpoczynająca prace nad strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030. W spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, samorządowcy czy przedstawiciele organizacji pozarządowych z naszego regionu. Urząd Miejski w Grudziądzu reprezentowała Dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej Ewa Niewiadomska-Roman oraz Gospodarz Starówki Aleksander Klak.

Wierzę, że zarówno w tworzenie, jak i późniejszą realizację założeń włączy się bardzo szerokie grono partnerów społecznych, samorządowych i gospodarczych –  przedstawiciele wszystkich środowisk i wszystkich części naszego regionu – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Strategia Rozwoju Województwa do roku 2030 to najważniejszy dokument programowy określający kierunki rozwoju naszego regionu. Jego waga jest tym większa, że obecnie będzie on m.in. stanowił podstawę do opracowania regionalnego programu operacyjnego województwa w nowej perspektywie 2021-2027. Dokument ten ma przełożenie na strumień Euro, który może popłynąć również do Grudziądza.

Mamy nadzieję, że głos Grudziądza, czwartego miasta pod względem wielkości w regionie, będzie mocno słyszany podczas prac przy opracowywaniu Strategii, której ambitnym hasłem przewodnim jest przyspieszenie rozwoju – mówi Prezydent Maciej Glamowski.

Rozwój sieci komunikacyjnej w postaci dróg i kolei, ochrona zdrowia czy zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego to priorytety dla naszego miasta.

Prace nad dokumentem zakładają szeroki udział społeczny na wszystkich etapach powstawania opracowania. Także grudziądzki samorząd będzie uczestniczyć w pracach roboczych nad Strategią, m.in. biorąc udział w 10 panelach tematycznych. Dodatkowo, chcąc zaangażować mieszkańców naszego miasta w formułowanie ustaleń, w Urzędzie Miejskim wystawiona została skrzynka na uwagi i pomysły rozwoju miasta. Swoje sugestie można dostarczać do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, pokój 324.

PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2020-02-21 20:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-22 18:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-27 16:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-27 18:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany