6 kwiecień 2021

Stypendia dla twórców kultury

fot. UM Grudziądz
Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski wręczył dziś, 6 kwietnia, stypendia Miasta Grudziądza w dziedzinie kultury i sztuki na rok 2021. Wsparcie uzyskali pianista oraz historyk z bogatym dorobkiem.
REKLAMA
Komisja stypendialna złożona z przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych Komisji Kultury oraz przedstawicieli Wydziału Kultury i Sportu pozytywnie oceniła wnioski oraz programy rozwoju dwóch twórców: pianisty Jakuba Gromadzińskiego oraz historyka Dawida Schoenwalda.

Jakub Gromadziński to młody, uzdolniony i obiecujący pianista. Stypendium w kwocie 5 tysięcy złotych przeznaczy na dofinansowanie edukacji artystycznej, doskonalenie umiejętności gry na instrumencie oraz rozwój zdolności twórczych i kompozytorskich.

Dawid Schoenwald to z kolei historyk grudziądzkiego muzeum i autor kilkunastu publikacji poświęconych historii naszego miasta. Stypendium w wysokości 4,5 tysiąca złotych przeznaczy na przeprowadzenie kwerendy w archiwach państwowych oraz zbiorach bibliotecznych i muzealnych dotyczącej pomników, tablic i płyt pamiątkowych istniejących w Grudziądzu do roku 1939. Efektem stypendium będzie przygotowanie publikacji pt. „Pomniki i tablice przedwojennego Grudziądza”.

Stypendia artystyczne przyznawane są od 2012 roku. To forma wsparcia finansowego udzielanego utalentowanym mieszkańcom Grudziądza w różnym wieku. Wsparcie projektów twórców lokalnych ma motywować ich do podejmowania nowych wyzwań w działalności artystycznej oraz pomagać realizować ciekawe projekty w sferze kultury.

Dotychczas 60 razy udzielono tej formy wsparcia artystom i ludziom kultury. Na rok 2021 zarezerwowano na ten cel kwotę 20 tysięcy złotych. Na stypendia na drugie półrocze do rozdysponowania pozostało 10,5 tysiąca złotych.

Zachęcamy zatem utalentowanych i pełnych pasji grudziądzan do składania wniosków na realizację pomysłów w dziedzinie kultury i sztuki. Kolejne wnioski o podział środków finansowych na stypendia można będzie składać do 31 maja 2021 r.

Szczegółowe warunki, tryb przyznawania i pozbawiania zostały określone w Uchwale Nr XXII/11/12 Rady Miejskiej Grudziądza z 22 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium w dziedzinie kultury i sztuki.

Wniosek - kliknij tutaj

Uchwała - kliknij tutaj

Karol Piernicki

Biuro Prasowe i Medialne
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2021-10-17 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-06 19:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-07 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-11 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany