3 marzec 2021

Uwaga – dotacje również dla osób fizycznych

fot. UM Grudziądz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Toruniu prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie w ramach programu Ochrony Przyrody 2021 roku. Wnioski można składać do 12 marca.
REKLAMA

 Tylko do 12 marca mieszkańcy Grudziądzaz mają możliwośc składania wniosków i otrzymania do 100% zwrotu środków na działania (o wartości co najmniej 2 tys zł) związane z ochroną przyrody również na terenach prywatnych.

WFOŚiGW udziela pomocy m.in. na:

– zachowanie, utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk siedlisk chronionych gatunków zwierząt, w tym ich miejsc lęgowych na terenach zarówno objętych jak i  nieobjętych ochroną prawną

- rewitalizacja zieleni w obiektach zabytkowych wpisanych do wojewódzkiego rejestru ochrony zabytków

- zabiegi pielęgnacyjno-konserwatorskie wykonywane przy drzewach objętych ochroną prawną w postaci pomników przyrody

- zwalczanie gatunków inwazyjnych, o których mowa w przepisach o ochronie przyrody, stanowiących zagrożenie dla człowieka

- nasadzenia drzew i krzewów

 

Więcej szczegółów oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie https://wfosigw.torun.pl/strona-400-ochrona_przyrody_2021.html.

Natalia Granica

Biuro Prasowe I Medialne

Data dodania 03 marca 2021

Data edycji 03 marca 2021

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2021-10-17 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-06 19:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-07 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-11 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany