20 listopad 2020

Wspieramy rozwój artystów

fot. UM Grudziądz
Prezydent Grudziądza ogłasza nabór wniosków o stypendium miasta Grudziądza w dziedzinie kultury i sztuki przeznaczone na realizację projektów artystycznych, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury i sztuki oraz edukację artystyczną.
REKLAMA

Przypominamy, że do 30 listopada składać można wnioski o przyznanie stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki na I półrocze oraz na cały 2021 rok. Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy-miasta Grudziądza (również uczniowie i studenci). Pula środków na stypendia przeznaczona do podziału w 2021 r. wynosi 20.000 zł

Szczegółowe warunki, tryb przyznawania oraz wnioski o stypendium zostały określone w Uchwale Nr XXII/11/12 Rady Miejskiej Grudziądza z 22 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania i pozbawiania stypendium w dziedzinie kultury i sztuki. Uchwała znajduje się tutaj: http://bip.grudziadz.pl/strony/6007.dhtml. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej. Dokumenty należy składać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 38/40 do dnia 30 listopada 2020 r.

 

Stypendia artystyczne Marszałka

Rozpoczął się również nabór wniosków o stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami, które będą realizowane w 2021 r. Wsparcie uzyskać mogą osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nabór wniosków trwa od 15 listopada do 15 grudnia 2020 r. Podobnie jak grudziądzkie, stypendium Marszałka może mieć charakter roczny (styczeń-grudzień) lub półroczny (styczeń-czerwiec).

Zainteresowanych odsyłamy na stronę Urzędu Marszałkowskiego. Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Biuro Prasowe i Medialne

Data dodania 20 listopada 2020

Data edycji 20 listopada 2020

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2021-11-27 16:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-11-28 17:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-11 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-01-21 18:00
miejsce
Parafia Podwyższenia Krzyża...
wstęp biletowany