Zaprezentowano Bilans Otwarcia

fot. UM Grudziądz / Mariusz Nasieniewski
Dzisiaj w trakcie spotkania z Radnymi Rady Miejskiej zaprezentowany został Bilans Otwarcia. Prezentacja dotyczyła stanu miasta na koniec 2018 r., który wynika z podsumowania lat 2014-2018. Raport obejmuje obszary takie jak finanse, poziom życia mieszkańców, przedsiębiorczość i bezrobocie oraz ochrona zdrowia.
REKLAMA

Miasto zostało porównane do innych miast o bardzo podobnych parametrach, które mają analogiczne uwarunkowania i możliwości rozwoju. Na tle tej grupy porównawczej Grudziądz wypadł słabiej. W ciągu ostatnich pięciu lat dynamika poszczególnych parametrów, porównywanych w raporcie była niższa. Skutkiem tego Grudziądz nie rozwijał się w takim tempie jak inne porównywalne miasta.

Materiał został przygotowany w celu określenia mocnych i słabych stron, które występują zarówno w sferze finansowej jak i w sferze realizacji pozostałych zadań własnych. Grudziądz boryka się z kilkoma poważnymi problemami. Przede wszystkim w aspekcie ochrony zdrowia i w aspekcie finansowym. Finalnie problemy te przekładają się na poziom życia mieszkańców. Wydatki, które są przeznaczane na pokrycie straty szpitala skutkują powstaniem luki w budżecie. Normalnie, środki te byłyby przeznaczane na realizację innych zadań służących mieszkańcom. Skutkiem tego, mieszkańcy w okresie poddanym analizie otrzymywali słabszej jakości usługi, a część zadań nie była realizowana. – mówi Hubert Goska, główny ekonomista z firmy Curulis który zaprezentował bilans otwarcia.

Prezentacja pokazała także mocne strony Grudziądza. Mieszkańcy korzystają w wysoko rozwiniętej infrastruktury transportu publicznego. Z raportu wynika również, że nasze miasto bardzo dobrze sobie radzi z gospodarką komunalną. Niskie są ceny usług komunalnych, czyli wody, ścieków i ciepła. Spółki które wykonują te działania robią to na wysokim poziomie.  

„Porównanie Grudziądza do innych podobnych miast na prawach powiatu, pozwala na obiektywną ocenę sytuacji. Zmagamy się z ekstremalnie trudną sytuacją. Z tego raportu wynika również to, że należy podejmować działania związane z restrukturyzacją zadłużenia szpitala. Należy racjonalizować wydatki. Będziemy poszukiwali również innych źródeł finansowania, chociażby z Funduszy Unijnych, aby realizować inwestycje i rozwijać miasto.” – mówił Maciej Glamowski Prezydent Grudziądza.  

Raport został przygotowany przez firmę Curulis. Dostępny pod adresem.

PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2020-02-22 18:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-22 19:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-27 16:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-27 18:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany