25 marzec 2020

Zgłoś swoje uwagi na temat Programu Rewitalizacji

fot. UM Grudziądz
Od 25 marca do 8 kwietnia mieszkańcy Grudziądza mogą wyrażać swoje opinie i uwagi na temat zmian wprowadzonych do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023. Konsultacje społeczne w formie elektronicznej.
REKLAMA

 Mieszkańcy Grudziądza mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych na temat „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023”, które dotyczyć będą załącznika do projektu uchwały.

Treść dokumentu dostępna jest na miejskiej stronie internetowej www.grudziadz.pl w zakładce konsultacje społeczne oraz na stronie internetowej www.bip.grudziadz.pl w zakładce konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Od 25 marca do 8 kwietnia mieszkańcy Grudziądza mogą wyrażać swoje opinie i uwagi na temat zmian wprowadzonych do Programu za pomocą specjalnego formularza, który można pobrać z w/w stron internetowych. Wypełnione formularze można złożyć osobiście do urn/skrzynek usytuowanych przy wejściu do przyziemia budynku Ratusza od strony ul. Ratuszowej oraz przy dyżurce w budynku Straży Miejskiej przy ul. Piłsudskiego 51. Zalecamy jednak o kontakt drogą mailową i o przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.grudziadz.pl

Zmiany wprowadzone do Programu Rewitalizacji dotyczyć będą między innymi doprecyzowania celów rewitalizacji oraz odpowiadającym im kierunkom działań, aktualizacji danych na temat zaplanowanych przedsięwzięć, systemu zarządzania realizacją Programu czy systemu monitoringu i oceny skuteczności działań.

W trakcie konsultacji społecznych zainteresowane osoby mogą również składać propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane w Grudziądzu do 2023 roku. Zgłaszane przedsięwzięcia powinny rozwiązywać problemy takie jak m.in. bezrobocie, zwłaszcza to długotrwałe, przestępczość, zjawiska patologiczne czy nagromadzenie obiektów zabytkowych.

W celu zgłoszenia nowych projektów do LPR należy wypełnić „Kartę projektu” dostępną w wersji elektronicznej na wskazanych stronach internetowych a następnie należy ją przesłać na adres rewitalizacja@um.grudziadz.pl.

Biuro Prasowe i Medialne

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
49675
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2021-01-31 16:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-07 16:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany