Nowe rozporządzenie prospektowe – zmiany w prospektach emisyjnych po 21 lipca 2019 roku

Dzień 21 lipca 2019 roku wyznaczono na dzień rozpoczęcia stosowania przepisów tzw. rozporządzenia prospektowego, tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Rozporządzenie). Od tej daty obowiązywać więc będą nowe, jednolite w całej Unii Europejskiej wymogi w zakresie formy i treści prospektów emisyjnych.
Częścią prospektu, której poświęca się w Rozporządzeniu szczególną uwagę, jest podsumowanie. Ma to swoją przyczynę w tym, że – jak słusznie zauważono – znaczne grono inwestorów dokonuje pewnej preselekcji ofert papierów wartościowych bazując wyłącznie na treści podsumowania. Innymi słowy – to wnioski z analizy tej części prospektu często przesądzają o tym, czy dany inwestor zapozna się z resztą dokumentu (należy tu jednak zauważyć, że, jak podkreśla ustawodawca unijny, decyzja o inwestycji w dane papiery wartościowe powinna każdorazowo być podejmowana po przeanalizowaniu całości prospektu). Ważne jest więc, aby podsumowanie z jednej strony było jak najbardziej przejrzyste i zrozumiałe, a z drugiej – żeby znalazły się w nim wszystkie informacje kluczowe do rozstrzygnięcia przez inwestora, czy jest potencjalnie zainteresowany daną ofertą. W związku z powyższym, w Rozporządzeniu szczegółowo uregulowano zakres i rodzaj prezentowanych w podsumowaniu informacji oraz wskazano, że treść podsumowania powinna być dokładna, rzetelna, jasna i nie może wprowadzać w błąd. Równocześnie ograniczono objętość podsumowania, tak aby informacje istotne dla oceny papierów wartościowych nie zostały przysłonięte informacjami o mniejszej wadze. Zgodnie z Rozporządzeniem, maksymalna długość podsumowania wynosić ma siedem stron w formacie A4 po wydrukowaniu (w obecnym stanie prawnym, zgodnie z rozporządzeniem 809/2004, objętość podsumowania nie powinna przekraczać 7% objętości prospektu emisyjnego lub 15 stron, przy czym bierze się pod uwagę większą z tych dwóch wielkości). Ponadto wprowadzono ograniczenia w zakresie ilości prezentowanych w podsumowaniu czynników ryzyka.

Ustawodawca unijny odniósł się w Rozporządzeniu również do sposobu uwzględniania w prospekcie czynników ryzyka. Zgodnie z obecna praktyką rynkową, w prospektach opisywana jest szeroka gama czynników ryzyka, które w znacznej części mają charakter bardzo ogólny i powtarzają się praktycznie w każdym prospekcie. Jak słusznie zauważył ustawodawca unijny, taki opis czynników ryzyka przedstawia małą wartość dla potencjalnych inwestorów, którzy mogą mieć problem z wychwyceniem tych czynników ryzyka, które są faktycznie istotne z punktu widzenia ich interesów. W rezultacie nie jest realizowany cel zamieszczania w prospektach opisów czynników ryzyka w postaci umożliwienia inwestorom dokonania przemyślanej oceny ryzyka związanego z papierami wartościowymi lub ich emitentem oraz podjęcia decyzji inwestycyjnych z pełną znajomością stanu faktycznego. W Rozporządzeniu rozstrzyga się więc, że w prospektach prezentowane powinny być jedynie te czynniki ryzyka, które są właściwe dla danego emitenta lub dla danych papierów wartościowych i które mają istotne znaczenie dla podjęcia przemyślanej decyzji inwestycyjnej. Prospekt nie powinien natomiast obejmować czynników ryzyka o charakterze ogólnym, pełniących jedynie funkcję swojego rodzaju zastrzeżeń prawnych, tak aby nie przysłaniały one bardziej szczegółowych czynników ryzyka, których inwestorzy powinni być świadomi. Dodatkowo wskazuje się, że emitent powinien opisać i przedstawić każdy z czynników ryzyka w taki sposób, aby inwestorzy mogli łatwo zidentyfikować najistotniejsze z nich.

Podsumowując, można przewidywać, że nowe regulacje pozytywnie wpłyną na przejrzystość prospektów z punktu widzenia potencjalnych inwestorów. Ustawodawca unijny wyraźnie dąży do ułatwienia im zrozumienia zawartych w prospekcie informacji, tak aby mogli podejmować decyzje inwestycyjne z pełną świadomością ryzyka związanego z inwestycją w dane papiery wartościowe. O tym, czy powyższy cel zostanie osiągnięty, rozstrzygnie jednak dopiero praktyka rynkowa, w tym w szczególności sposób interpretacji nowych regulacji przez krajowy organ nadzoru (KNF).

Anna Jaskułowska, Prawnik, Zięba & Partners
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2019-12-17 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2019-12-20 19:30
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2020-01-25 17:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-01-26 20:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
Szanowny Czytelniku!

Przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszych serwisów.
Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk "Przejdź Dalej" lub "X"), zgadzasz się na wskazane poniżej działania.


Stosowanie plików cookies i innych technologii

Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
- Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
- Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
- Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
- Wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.


Administratorzy danych

Administratorem tych danych jesteśmy my, czyli Twoje-Miasto Sp. z o.o., ul. Legionów 57A 86-300 Grudziądz jak również nasi Zaufani Partnerzy z którymi współpracujemy. Najczęściej ta współpraca ma na celu dostosowywanie reklam, które widzisz na naszych stronach do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz wykonywanie różnych badań mających na celu polepszanie usług internetowych i dostosowywanie ich do potrzeb użytkowników. Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w Polityce Prywatności.


Jak wykorzystujemy Twoje dane

W ramach świadczonych przez nas usług staramy się wyświetlać reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, które dotyczą naszych produktów oraz produktów klientów korzystających z naszych usług reklamowych (marketing bezpośredni). W tym celu wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania z naszych stron. Nasze działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, ponieważ chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika.


Wykorzystywanie Twoich danych przez naszych partnerów

Podobne działania w celach marketingowych podejmują nasi Zaufani Partnerzy, którym udostępniamy powierzchnię reklamową na naszych stronach. Wśród Zaufanych Partnerów znajdują się dostawcy technologii reklamowej, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne oraz reklamodawcy.
Nasi partnerzy gromadzą i wykorzystują informacje określające Twój sposób korzystania z naszych serwisów. Dzięki temu wyświetlają reklamy najbardziej dopasowane do uzyskanych informacji oraz udostępniają je innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie.
W związku z reformą prawa ochrony danych osobowych nasi partnerzy potrzebują Twojej zgody na działania, których dokonują na naszych stronach. W przypadku jej udzielenia nasi partnerzy będą mogli, w ramach uzasadnionego interesu, wykorzystać Twoje informacje także dla celów analitycznych służących ocenie skuteczności podejmowanych działań marketingowych.
Pamiętaj, że ewentualna zgoda jest Twoją dobrowolną decyzją, natomiast brak jej udzielenia może wpłynąć na Twój komfort korzystania z naszych serwisów. Reklamy nieodpowiadające zainteresowaniom użytkownika są nie tylko nieatrakcyjne, ale i drażniące dla odbiorcy.

Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu (kliknięcie w przycisk "Przejdź do serwisu" lub "X"). Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili wycofać, co jednak nie będzie równoznaczne z tym, że korzystanie z tych informacji do czasu wycofania zgody było niezgodne z prawem.


Jakie masz prawa?

Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj jednak, że nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Twoich praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.