3 wrzesień 2019

500 plus dla niepełnosprawnych

fot. UM Grudziądz
Od 1 października 2019 r. wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jednak już teraz można składać wnioski o 500 plus dla osób niepełnosprawnych. Formularze dostępne są w salach obsługi klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także w formie elektronicznej.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
601
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Warunkiem otrzymania świadczenia jest ukończony 18 rok życia. Dodatkowo muszą to być osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz takie, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy łączna wysokość tych świadczeń nie przekrocza 1600 zł brutto.

Aby złożyć wniosek o świadectwo uzupełniające należy posiadać aktualne orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w tym również wydane przed 1 września 1997 r. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, wydane przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia) lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Akceptowanym dokumentem będzie także orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Osoby, które nie posiadają ważnego orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji muszą dołączyć do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku) oraz informację o miejscach leczenia OL-9A, a ponadto jeśli posiadają – dokumentację medyczną lub inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie dla wydania orzeczenia, np. kartę badania profilaktycznego.

Dla osób, które nie otrzymują świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS, KRUS czy inne organy emerytalno-rentowe, a także dla tych, dla których łączna kwota świadczeń nie przekracza 1100 zł brutto, świadczenie uzupełniające będzie wynosiło 500 zł miesięcznie. Natomiast dla osób, których łączna kwota świadczeń przekracza 1100 zł brutto, ale nie jest wyższa niż 1600 zł -  wysokość świadczenia uzupełniającego zostanie obliczona jako różnica pomiędzy kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń.

Świadczenie uzupełniające będzie przyznawane tylko i wyłącznie na wniosek złożony przez osobę uprawnioną, przez pełnomocnika albo przedstawiciela ustawowego.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska podkreśla, że „Zakład zmierza do realizacji ustawowego, 30-dniowego terminu rozpatrywania wniosków. Jest także gotowy do działań edukacyjnych i informacyjnych w związku z ustawą.” Wnioski można składać już dziś, jednak zapoznawanie się z nimi przez urzędników rozpocznie się z dniem wejścia ustawy w życia, tj. 1 października.

 

Natalia Granica

Biuro Prasowe i Medialne

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
601
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2020-09-26 19:00
miejsce
Sztukateria Art&Music Pub,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-23 19:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-25 15:00
miejsce
Hala Widowiskowa, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-11-14 17:00
miejsce
Hala Widowiskowa, Grudziądz,...
wstęp biletowany