Blisko 3 tysiące mieszkańców z bransoletką życia

zdjęcie: Blisko 3 tysiące mieszkańców z bransoletką życia / Foto z Domu Dziennego Pobytu dla seniorów w Unisławiu (powiat chełmiński)
Foto z Domu Dziennego Pobytu dla seniorów w Unisławiu (powiat chełmiński)
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego od początku działalności obejmuje opieką mieszkańców będących w jesieni życia - współfinansuje organizację dziennych domów pobytu, domów dla seniorów i prowadzi program „bransoletka życia”. W Ogólnopolskim Dniu Seniora przypominamy o działaniach samorządu województwa skierowanych do osób starszych.
REKLAMA
Obecnie na terenie województwa funkcjonuje ponad sześćdziesiąt domów dziennego pobytu dla seniorów. Osoby starsze znajdują tam nie tylko dobre dusze, z którymi mogą wspólnie spędzić czas, ale również niezbędną pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w perspektywie unijnej 2014-2020 udało się zrealizować ponad 180 projektów o wartości blisko 400 mln zł, dzięki którym do seniorów dotarło  wsparcie w dziedzinie opieki.

Budowa domów dziennego pobytu, organizacja klubów seniora, integracja osób starszych, opieka nad seniorami – to realne działania samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, którymi niezmiennie wspieramy mieszkańców w jesieni życia. Naszym sztandarowym projektem jest „bransoletka życia” – mówi marszałek Piotr Całbecki.

„Bransoletki życia”, to opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki domowej, na który składają się monitorujące funkcje życiowe mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania i centrum operacyjne, prowadzące przez marszałkowską spółkę Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio. Osoby objęte tym programem otrzymują „zegarek”, który zakładają na ręce. Dzięki urządzeniu mogą połączyć się z ratownikiem medycznym i wezwać pomoc.

W tej chwili w „bransoletki życia” wyposażone są 2803 osoby,  natomiast łącznie od 2021 r. do 31 października 2023 r. z usługi teleopieki skorzystało 3798 osób. Od początku funkcjonowania Kujawsko-Pomorskie Telecentrum przyjęło 20896 wezwań wysłanych z bransoletek życia, z czego 13411 stanowiły alarmy wywołane wciśnięciem przez użytkownika przycisku SOS na opasce a 7485 było alarmami upadkowymi, wygenerowanymi automatycznie przez urządzenia. W efekcie tych alarmów zorganizowanych zostało 849 interwencji u uczestników projektu, z czego w 386 przypadkach konieczne było wezwanie służb ratunkowych a w 463 przypadkach wystarczyło wezwanie wskazanych opiekunów, osób z rodziny lub sąsiadów.

Kolejnym  zadaniem w ramach projektu jest organizacja usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego. Usługi te w głównej mierze dotyczą udzielania opiekuńczego wsparcia osobom samotnym i niesamodzielnym w formie pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów, przygotowywaniu posiłków, pomocy przy pracach porządkowych w gospodarstwie domowym, pomocy w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, towarzyszenia na spacerach, odwiedzin w szpitalu, wspólnego czytania książek, gazet czy wspólnych rozmów. Takimi działaniami objętych zostało już 2306 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka jest  współfinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  • Ogólny budżet projektu - 23 mln zł
  • Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt - 19,6 mln zł
  • Wysokość wkładu własnego - 3,5 mln zł
  • W „bransoletki życia” wyposażonych jest niemal 3 tys. osób
  • Z usługi teleopieki skorzystało prawie 4 tys. mieszkańców
Kujawsko-Pomorskie Telecentrum przyjęło ponad 20 tys. wezwań wysłanych z „bransoletek życia”.
PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Grudziądz
-6.6°C
wschód słońca: 07:43
zachód słońca: 15:27
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2023-12-08 20:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-12 19:00
miejsce
Amuza Bistro, Grudziądz, Szosa...
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-15 20:00
miejsce
Pub Czarny Krążek, Grudziądz, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2023-12-17 15:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany