Biegiem na stulecie

Odległość z Bydgoszczy i Torunia, stolic naszego regionu do Pucka, w którym armia generała Hallera dokonała zaślubin Polski z morzem, to około 240 kilometrów. Z okazji stulecia powrotu Pomorza do wolnej Polski organizujemy bieg sztafetowy na trasie Bydgoszcz/Toruń – Puck. Do uczestnictwa zapraszamy drużyny biegowe.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
47
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
- Myślę, że bieg sztafetowy to bardzo interesująca forma uczczenia powrotu Kujaw i Pomorza do Wolnej Polski. Zapraszam gorąco drużyny biegowe z naszego regionu do udział w tym sportowo-patriotycznym przedsięwzięciu.  A mieszkańców miast i wsi, przez które będą podążać maratończycy do kibicowania – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Start biegu zaplanowano na piątek 7 lutego w dwóch stolicach regionu. Uczestniczyć w nim będzie dziesięć drużyn biegackich, które będą się składać z ośmiu zawodników (każdego zawodnika należy zgłosić indywidualnie). Kolumny biegaczy połączą się w Unisławiu (powiat chełmiński) i stamtąd będą podążać w kierunku Pucka. Meta pierwszego etapu znajduje się w Warlubiu (powiat świecki). Drugi etap zakończy się w sobotę 8 lutego w Pruszczu Gdańskim. Trzeci w niedzielę 9 lutego na rynku w Pucku. Następnego dnia uczestnicy sztafety wezmą udział w obchodach stulecia zaślubin Polski z morzem i w paradzie rekonstrukcyjnej odtwarzającej przybycie generała  Hallera oraz oficjalnych uroczystościach państwowych z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy.

Pierwszy etap liczy około 83 kilometrów i startować będzie w nich trzech przedstawicieli drużyn, drugi etap to około 86 kilometrów (trzech przedstawicieli), trzeci to 70 kilometrów, które zostaną pokonane przez dwóch biegaczy z każdej drużyny.

Udział zespołów sztafetowych w imprezie jest bezpłatny. Organizatorem głównym jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, a organizatorem wykonawczym Stowarzyszenie Run to Run.


Link do zapisów elektronicznych tutaj.REGULAMIN IMPREZY ~ SZTAFETA BIEGOWA BYDGOSZCZ/TORUŃ - PUCK ~ 100 – lecie powrotu Kujaw i Pomorza do Wolnej Polski


I. CELE IMPREZY
 1. Uczczenie 100-lecia przyłączenia Pomorza do Polski - 1920
 2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia.


II. ORGANIZATOR IMPREZY
 1. Organizatorem imprezy jest Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, organizator wykonawczy Stowarzyszenie Run to Run.

III. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
 1. Data: 7 - 10 lutego 2020 rok
 2. Godzina startu: 7 lutego, 9:00. Linia startu będzie usytuowana przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu oraz na rynku w Starym Fordonie w Bydgoszczy.
 3. Przebieg trasy: BYDGOSZCZ/TORUŃ, ŁUBIANKA, UNISŁAW, CHEŁMNO, SWIECIE, NOWE, WARLUBIE (Start II Etapu 8 lutego 2020 godz. 9.00), PRUSZCZ GDAŃSKI (Start III Etapu 9 lutego 2020 godz. 9.00), RUMIA, PUCK (Meta)
 4. Meta: Rynek Puck - 10.02 uroczyste honorowe wbiegniecie przedstawicieli 10 sztafet podczas obchodów przyłączenia Pomorza do Państwa Polskiego ok. godz. 9.00-10.00
 5. Dystans: około 240 km podzielonych na odcinki 70-80 km .

IV. UCZESTNICTWO I OPIS IMPREZY
 1. W SZTAFECIE prawo startu mają wyłącznie te osoby, które do dnia rozgrywania imprezy ukończą 18 lat.
 2. Uczestnicy biegu zgłaszają się poprzez elektroniczny formularz zapisowy. Zobowiązani są do zorganizowania się w ośmioosobowe zespoły tworzące sztafetę. Przy rejestracji należy podać nazwę zgłaszanej sztafety. Każdego uczestnika sztafety należy zgłosić indywidualnie.
 3. W jednym momencie na trasie przebywa 10 osób (po jednej z każdego klubu).
 4. Zaplanowane odcinki BYDGOSZCZ/TORUŃ – WARLUBIE ok. 83 km trzech przedstawicieli (7 lutego) WARLUBIE – PRUSZCZ GDAŃSKI ok. 86 km trzech przedstawicieli (8 lutego) PRUSZCZ GDAŃSKI –PUCK ok. 70 km dwóch przedstawicieli (9 lutego)
 5. W ramach danego odcinka zmiany dokonywane są w wyznaczonych miejscach przez organizatora lub w wyniku zaistniałej potrzeby.
 6. Uczestnicy – poszczególne sztafety wybierają swoich przedstawicieli na poszczególne odcinki trasy
 7. Po każdym ukończonym odcinku organizator zapewnia transport do miejsca gdzie startował dany odcinek trasy .
 8. Zawodnicy startujący z Warlubia lub Pruszcza na miejsce startu meldują się w własnym zakresie .
 9. Wszyscy zawodnicy startujący muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 10. W Biurze Zawodów uczestnicy imprezy otrzymują pakiety startowe zawierające m.in. okolicznościowy numer startowy i agrafki.
 11. Podstawą odbioru pakietu i numeru startowego będzie okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
 12. Do odbioru pakietu startowego nie jest wymagane okazanie zaświadczenia lekarskiego.
 13. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania wybranego biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 15. Uczestników biegu obowiązują przepisy ruchu drogowego.
 16. Bieg będzie się odbywał przy otwartym ruchu drogowym. Zawodnicy zobowiązani są biec w zwartej grupie. Przed zawodnikami będzie jechał oznakowany samochód. Za zawodnikami kartka i oznakowany samochód techniczny
 17. Organizator zapewnia pakiecie każdemu uczestnikowi dedykowana czapeczkę startowa, koszulkę , oraz numer,startowy
 18. Każdy z startujących zawodników otrzyma ciepły posiłek na końcu każdego etapu biegu oraz prowiant dla zawodników pokonujących dany etap zmagań
 19. Organizator zapewni nocleg zawodnikom startującym na kolejnym etapie zmagań (WARLUBIE, PRUSZCZ GDAŃSKI, PUCK)

V. ZGŁOSZENIA
 1. Zgłoszenia do biegu dokonywane będą drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
 2. Limit uczestników w biegu wynosi 80 osób.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w „SZTAFECIE BIEGOWEJ BYDGOSZCZ/TORUŃ PUCK” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w SZTAFECIE. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę na na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów (w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie).
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Podczas biegu nie będą prowadzone żadne klasyfikacje.
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie Organizatorowi imprezy „SZTAFETA BIEGOWA BYDGOSZCZ/TORUŃ PUCK”. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
Bieg sztafetowy jest częścią obchodów stulecia powrotu Pomorza i Kujaw Zachodnich do wolnej Polski. Więcej o uroczystościach piszemy w materiale: „Stulecie temu wróciła tu Polska”
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
47
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2020-04-04 19:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2020-04-22 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-04-24 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-04-26 17:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany