29 styczeń 2024

Stypendia i nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy

zdjęcie: Stypendia i nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy / fot. UM Grudziądz
fot. UM Grudziądz
Wybitne osiągnięcia sportowe zasługują na uznanie i wsparcie. Dlatego Urząd Miejski serdecznie zachęca wszystkich zawodników oraz kluby sportowe do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród.
REKLAMA

Stypendia Sportowe - Szansa dla Wybitnych Zawodników

Od 1 do 15 lutego trwa okres składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych. Wnioski przyjmuje Wydział Kultury i Sportu, a skorzystać z tego wsparcia może każda osoba fizyczna (zawodnik), która spełnia następujące warunki:

  1. Mieszka na terenie gminy-miasta Grudziądz lub jest zawodnikiem klubu sportowego mającego siedzibę i działającego na terenie gminy-miasta Grudziądz.
  2. Uprawia dyscyplinę mającą szczególne znaczenie dla gminy-miasta Grudziądz lub dyscyplinę zaliczaną do Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich.
  3. Zajęła od I do VIII miejsca w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach Głuchych, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub zajęła od I do III miejsca w Mistrzostwach Polski (lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży posiadającej rangę Mistrzostw Polski) w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego zawodnika lub klubu sportowego, którego członkiem jest zawodnik.

Nagrody dla Zawodników, Trenerów i Działaczy Sportowych

Dodatkowo, w okresie od 1 do 15 marca, Urząd Miejski przyjmie wnioski o przyznanie nagród dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych. To doskonała okazja do docenienia zaangażowania i wkładu osób związanych z rozwojem sportu w mieście.

Szczegółowe Zasady Przyznawania

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów i nagród zostały szczegółowo określone w Uchwale Nr LIII/438/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 17 listopada 2021 r., (zmienionej Uchwałą Nr LXIX/583/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2022 r. oraz Uchwałą Nr LXXXIII/716/23 z dnia 25 października 2023 r.).

Dokumenty te, wraz z załącznikami, są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.bip.grudziadz.pl w zakładce Informacje/Edukacja, Kultura, Sport, Turystyka, Komunikacja, Geodezja, Sprawy społeczne/Sport/Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe.

Niniejszym zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa w procesie składania wniosków i ubiegania się o zasłużone wyróżnienia. Dla zawodników i osób związanych ze sportem, miasto stawia na rozwój, motywację i sukcesy sportowe!

Rafał Kozłowski
Urząd Miejski w Grudziądzu

Data dodania 29 stycznia 2024

Data edycji 29 stycznia 2024

PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Grudziądz
4.2°C
wschód słońca: 06:49
zachód słońca: 17:07
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2024-03-09 17:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-17 18:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-07 17:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-08 19:00
miejsce
Amuza Bistro, Grudziądz, Szosa...
wstęp biletowany