6 luty 2024

Trwa nabór na stypendia sportowe

zdjęcie: Trwa nabór na stypendia sportowe / fot. UM Grudziądz
fot. UM Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu zachęca wszystkich zawodników i kluby sportowe do składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród. 
REKLAMA
Od 1 do 15 lutego trwa nabór wniosków o przyznanie nagród. Wnioski należy składać w Wydziale Kultury i Sportu.

W przypadku ubiegania się o stypendium sportowe do wniosku należy dołączyć:
 
  • dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez Polski Związek Sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski lub Polski Związek Sportu Głuchych,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz organizacji pożytku publicznego).


W przypadku ubiegania się o nagrodę/wyróżnienie dla zawodnika do wniosku należy dołączyć:
 
  • dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez Polski Związek Sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Sportu Głuchych lub inną organizację sportową,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz organizacji pożytku publicznego).


W przypadku ubiegania się o nagrodę/wyróżnienia dla trenera/działacza do wniosku należy dołączyć:
 
  • w przypadku trenera poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię komunikatu lub innego dokumentu potwierdzającego wynik sportowy uzyskany przez zawodnika, a w przypadku działacza opis osiągnięć w działalności sportowej,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz organizacji pożytku publicznego).


Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł.

Opłatę skarbową można uiszczać:

- gotówką w kasie Urzędu, ul. Ratuszowa 1, przyziemie lub ul. Mickiewicza 28/30, Biuro Obsługi Interesantów, parter, pok. 6, w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7.30 – 15.00, wtorek w godz. 7.30 – 16.30, piątek w godz. 7.00 – 13.00,

- przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, PKO BP SA Oddział 1 w Grudziądzu konto Nr 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595 z dopiskiem: „Opłata z tytułu wydania decyzji”.

Dokumenty oraz załączniki, są dostępne na stronie internetowej Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Urząd Miejski w Grudziądzu

Aleksandra Kaniecka
Urząd Miejski w Grudziądzu

Data dodania 06 lutego 2024

Data edycji 06 lutego 2024

PRZECZYTAJ JESZCZE
pogoda Grudziądz
6.2°C
wschód słońca: 06:49
zachód słońca: 17:07
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2024-03-09 17:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-17 18:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-07 17:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-08 19:00
miejsce
Amuza Bistro, Grudziądz, Szosa...
wstęp biletowany