Już od roku Mamy 4+ otrzymują wsparcie

fot. nadesłane
Od marca 2019r. ruszył program „Mama 4+”,czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Wnioski o to świadczenie cały czas są przyjmowane. Do oddziałów ZUS w województwie kujawsko-pomorskim od początku obowiązywania programu Mama 4+, wpłynęło blisko 4,7tys. wniosków. W całym kraju liczba ta przekroczyła 64,9tys.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
8401
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające można składać cały czas. Warunkiem otrzymania jest spełnienie wymagań ustawowych. Do końca kwietnia br. do ZUS-u w całej Polsce wpłynęło ponad 64,9 tys. wniosków o świadczenie Mama 4+, w naszym regionie blisko 4,7tys. W zdecydowanej większości osoby starające się o to świadczenie są w wieku od 60 do 69 lat – 47,5tys., ale wśród osób zgłaszających się o świadczenie jest też 177 mam w wieku 90-99 lat (w kujawsko-pomorskim 14 mam) i 3 mamy, które mają więcej niż 99 lat.  Wnioski o świadczenie złożyło również 294 ojców, w tym z naszego województwa 12. Wśród wszystkich osób zgłaszających się o  świadczenie Mama 4+ jest aż 2030 osób, które wychowały co najmniej 10 dzieci (w kujawsko-pomorskim 256) – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko pomorskiego.


Przypomnijmy dla kogo jest to świadczenie

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane matce, która urodziła i wychowała lub wychowała, co najmniej czworo dzieci, a w przypadku jej śmierci albo porzucenia dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowanie dzieci – ojcu. Świadczenie przysługiwać będzie nie tylko w przypadku wychowywania własnych dzieci, ale także w razie wychowywania dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej). O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn – 65 lat.  Dodatkowe kryteria aby otrzymać świadczenie to obywatelstwo polskie lub prawo pobytu. Trzeba także mieszkać w Polsce – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.


Jaka będzie wysokość świadczenia

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie ma stałej kwoty, lecz nie może przekroczyć wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca wynosi 1200 zł brutto. Świadczenie jest przyznawane w takiej wysokości, aby łącznie z pobieraną emeryturą czy rentą nie przekroczyło kwoty minimalnej emerytury. Oznacza to, że w przypadku braku prawa do emerytury lub renty, świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury. Natomiast jeśli emerytura lub renta jest niższa od minimalnej emerytury, to świadczenie stanowi dopełnienie jej wysokości do wysokości najniższej emerytury. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 800 zł, zostanie ono podwyższone o 400 zł, czyli do 1 200 zł.


Kto nie dostanie świadczenia

Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie przysługuje również osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (oprócz osób, odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego). Ponadto Prezes ZUS (lub KRUS) może odmówić przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego:
  • osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,
  • w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
8401
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2021-01-31 16:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-07 16:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany