Ubezpieczenie chorobowe to nie to samo co zdrowotne

Mimo, że ich nazwy brzmią podobnie, to jednak są to dwa zupełnie różne ubezpieczenia. Zobacz, czym różni się ubezpieczenie zdrowotne od chorobowego.
REKLAMA
Ubezpieczenie chorobowe zapewnia prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa natomiast ubezpieczenie zdrowotne daje prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej - zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Inaczej mówiąc - ubezpieczenie zdrowotne umożliwia bezpłatne leczenie, a ubezpieczenie chorobowe zapewnia świadczenie na czas tego leczenia, abyśmy mieli z czego żyć.

Każdy, kto opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, zapewnia sobie prawo do świadczeń. Gdy się rozchoruje i nie będzie mógł pracować otrzyma zasiłek chorobowy, jeśli będzie musiał się  zająć dzieckiem albo innym chorym członkiem rodziny to Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci mu zasiłek opiekuńczy. Świadczenie rehabilitacyjne otrzyma natomiast ten, kto jest niezdolny do pracy,  wykorzystał już zasiłek chorobowy, ale jest szansa, że tę zdolność odzyska po dalszym leczeniu lub rehabilitacji. Zasiłek macierzyński przysługuje natomiast po urodzeniu lub przyjęciu  dziecka na wychowanie.
Ubezpieczenie chorobowe może być obowiązkowe, jak w przypadku osób pracujących na umowę o pracę, albo dobrowolne np. przy umowie zleceniu lub w przypadku własnej działalności gospodarczej. Trzeba pamiętać, że jeśli zleceniobiorca lub przedsiębiorca nie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, to nie otrzyma przysługujących z niego świadczeń, np. w razie choroby.

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe dla każdego, kto wykonuje umowę o pracę, umowę zlecenie, prowadzi działalność gospodarczą, jest emerytem albo osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy. Jeśli ktoś nie ma tytułu do tego ubezpieczenia, to powinien zostać do niego zgłoszony jako członek rodziny. Takie zgłoszenie np. małżonka, nie podwyższa składki. Jeśli ktoś nie może zostać ubezpieczony jako członek rodziny, to powinien przystąpić do tego ubezpieczenia dobrowolnie. Instrukcja jak to zrobić jest dostępna na stronie www.nfz.gov.pl.
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2020-02-21 20:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-22 18:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-27 16:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-02-27 18:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany