24 wrzesień 2020

Unum rozszerza ofertę: Ubezpieczenie na Wypadek chorób Układu Krążenia

fot. nadesłane
Co trzeci Polak przewiduje u siebie możliwość wystąpienia problemów kardiologicznych, wynika z badania Unum Insight (1). Choroby układu krążenia są też najczęstszą w Polsce przyczyną zgonów. Unum Życie wprowadza do oferty Ubezpieczenie na Wypadek chorób Układu Krążenia, chcąc wesprzeć klientów nie tylko finansowo, ale też szeregiem przydatnych usług assistance.
Badania Unum Insight pokazują, że 37% ankietowanych dostrzega u siebie prawdopodobieństwo zachorowania na choroby kardiologiczne.Wynikać to może z faktu, że mieli styczność z chorobą układu krążenia,  osobiście lub wśród znajomych.Niestety w Polsce nadal mężczyźni od 45. roku życia umierają przede wszystkim na choroby układu krążenia i udział  tych zgonów systematycznie rośnie wraz z wiekiem2. Wśród kobiet w wieku 80 i więcej lat najczęstszą przyczyną zgonów są właśnie choroby układu krążenia – odsetek sięga 59 proc. Taka struktura zgonów według najważniejszych grup przyczyn utrzymuje się w Polsce od wielu lat.

Rekonwalescencja a finanse

Wśród respondentów badania Unum Insight niemal 40% przyznało, że poważna choroba zmusiła ich lub ich bliskich do nieobecności w pracy. Spośród tych 40%, aż 27% musiało korzystać ze zwolnienia dłuższego niż 6 miesięcy.Pomimo tego, że oznacza to znaczne uszczuplenie domowego budżetu, badani najczęściej mają odłożone środki na pokrycie maksymalnie 3-miesięcznych zobowiązań - tak odpowiedziało 38% ankietowanych. A aż 27% ma zgromadzone środki na okres krótszy niż 1 miesiąc. Zaledwie 15% badanych posiada oszczędności, które pokryłyby więcej niż 6-miesięczne zobowiązania.


Choroba nie tylko ogranicza możliwość zarobkowania, ale też generuje dodatkowe koszty: zakup leków, opłacenie konsultacji, zabiegów czy badań specjalistycznych. Skąd zatem wziąć dodatkowe pieniądze w sytuacji poważnego zachorowania?

Ubezpieczenie na Wypadek Chorób Układu Krążenia

Poważne zachorowanie, szczególnie gdy wymaga długotrwałej rehabilitacji (jak np. po zawale lub udarze) to niezwykle obciążająca sytuacja dla chorego i całej jego rodziny.  Zarówno pod względem emocjonalnym, jak i finansowym. Często w takiej sytuacji rosną koszty leczenia, a z postępem choroby wiążę się ryzyko utraty możliwości zarobkowania. Nierzadko członek rodziny decyduje się na ograniczenie pracy, aby móc opiekować się chorym, co również uszczupla domowy budżet, tak potrzebny, by pokryć koszty długotrwałego leczenia, rehabilitacji czy zmiany stylu życia. Aby jak najpełniej wesprzeć klientów w tej wyjątkowo trudnej sytuacji, Unum wprowadziło do oferty kompleksowe Ubezpieczenie na Wypadek Chorób Układu Krążenia.

W sytuacji nagłej, poważnej choroby liczy się czas pomocy i tempo wdrożonego leczenia. Niestety na rehabilitację (w ramach NFZ) po udarze mózgu w 2018 roku oczekiwało 1,5 mln osób. Nasze ubezpieczenie zapewnia nie tylko potrzebne na leczenie pieniądze, ale też organizację rehabilitacji w prywatnych placówkach, transport na zabiegi czy pomoc pielęgniarską w domu. To ogromne ułatwienie i pomoc, która realnie wpływa na postępy w leczeniu. Właśnie tak rozumiemy szeroką ochronę i wsparcie klientów w trudnych chwilach – komentuje Borys Kowalski, Członek Zarządu i Główny Aktuariusz Unum Życie.

W sytuacji wystąpienia choroby objętej ubezpieczeniem (a są nimi między innymi: udar mózgu, zawał serca, kardiomiopatia, pierwotne nadciśnienie płucne, tętniak aorty wstępującej) ubezpieczeni otrzymają świadczenie pieniężne w wysokości nawet 500 000 zł, które mogą przeznaczyć na pokrycie kosztów leczenia.

Poważna choroba to zawsze niezwykle trudne doświadczenie, dlatego Unum zadbało, by w zakresie ubezpieczenia znalazły się usługi pomagające klientom w procesie leczenia i rekonwalescencji:
 • organizacja i pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • transport na badania medyczne,
 • domowa opieka pielęgniarska,
 • dostosowanie miejsca zamieszkania,
 • pomoc psychologa,
 • konsultacje lekarskie,
 • badania specjalistyczne i laboratoryjne,
 • rehabilitacja kardiologiczna,
 • organizacja i pokrycie kosztów pobytu w sanatorium,
 • pokrycie kosztów wypożyczenia aparatu do samobadania,
 • całodobowa infolinia medyczna.
Ubezpieczenie na Wypadek Chorób Układu Krążenia jest umową dodatkową do ubezpieczenia na życie, a wysokość składki zależy między innymi od ustalonej sumy ubezpieczenia i wieku ubezpieczonego.

W trosce o zdrowie Polaków

Wraz z wprowadzeniem produktu do oferty, Unum uruchamia otwarte webinarium z kardiologiem dr Mariuszem Kujawskim, który opowie o tym, jak dbać o zdrowie, by unikać zagrożenia ze strony układu krążenia. Spotkanie odbędzie się 14 października o godzinie 19:30. Rejestracja jest bezpłatna i dostępna na stronie https://spotkanie.unum.pl


(1) Badanie omnibusowe na reprezentatywnej próbie Polaków powyżej osiemnastego roku życia, N=970, zrealizowane techniką TAPI, przeprowadzone przez Ipsos na zlecenie Unum Życie, kwiecień 2019
(2) https://www.mp.pl/pacjent/chorobawiencowa/aktualnosci/217765,zadbaj-o-swoje-serce Raport z 2017
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
49675
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2021-01-31 16:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-07 16:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany