27 maj 2020

Ogłoszone konkursy w ramach POLKARD – wspieramy polską kardiologię

fot. www.gov.pl / CC 3.0 Polska
Jednym z aktualnych wyzwań w ochronie zdrowia jest zapewnienie możliwości nowoczesnego i kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych, które wciąż stanowią jeden z priorytetów zdrowotnych oraz przedmiot działań Ministerstwa Zdrowia. Zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym z powodu zawału bądź niewydolności serca i udarów mózgu to jeden z głównych kierunków kreowanej przez Ministerstwo polityki zdrowotnej.
REKLAMA

O programie POLKARD

Ministerstwo Zdrowia realizuje Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020, którego celem jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób serca i naczyń w Polsce poprzez zapewnienie dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie ich diagnostyki oraz leczenia. W ramach programu realizowane są między innymi zadania dotyczące wyposażenia (doposażenia) podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną, co przekłada się na poprawę jakości specjalistycznej diagnostyki oraz terapii chorób układu sercowo-naczyniowego.

 

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie

W roku 2020 w ramach prowadzonych postępowań konkursowych można uzyskać dofinansowania zakupu aparatu USG z funkcją echokardiografii (termin składania ofert do 4 czerwca br.) oraz aparatu RTG z ramieniem C (termin składania wniosków do 12 czerwca). Na realizację ww. zadań Minister Zdrowia zabezpieczył środki publiczne w łącznej kwocie ponad 12 mln zł – maksymalna kwota środków, o których przyznanie może ubiegać się oferent wynosi – w przypadku zakupu aparatu USG: 250 tys. zł, natomiast w przypadku aparatu RTG z ramieniem C: 750 tys. zł. Aby wziąć udział w postępowaniu wystarczy założyć konto w Systemie Składania Wniosków Ministerstwa Zdrowia, dostępnym pod adresem: konkursy.mz.gov.pl, pobrać i uzupełnić dokumentację ofertową, a następnie złożyć wniosek.

Jedną z ważniejszych zmian, wprowadzonych w ogłoszonych tym roku postępowaniach konkursowych w ramach programu POLKARD w stosunku do ogłoszeń z lat ubiegłych jest fakt, iż w roku 2020 nie jest wymagane zapewnienie przez oferenta minimalnego wkładu własnego w koszcie zakupu sprzętu.

 

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje – wraz z instrukcją dotyczącą sposobu złożenia oferty – znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym postępowaniom konkursowym: aparaty USG i aparaty RTG z ramieniem C.

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
49675
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2021-01-31 16:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2021-02-07 16:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany