17 luty 2020

Trybunał Konstytucyjny po stronie pacjentów

fot. UM Grudziądz
Zgodnie z orzeczeniem TK samorządy nie powinny pokrywać strat publicznych szpitali. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego należy do zadań państwa.  Dzisiaj w Senacie odbyła się konferencja poświęcona konsekwencjom wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019r. Uczestniczył w niej Prezydent Maciej Glamowski na zaproszenie Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i Senatora Zygmunta Frankiewicza przewodniczącego senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej.
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
241
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Polska samorządem stoi. Filary nowoczesnego państwa, takie jak szkolnictwo czy ochrona zdrowia, są w rękach samorządu – powiedział Marszałek Senatu Tomasz Grodzki otwierając konferencję. Zdaniem Marszałka Grodzkiego cały system ochrony zdrowia potrzebuje wprowadzenia zmian. Podkreślał, że rząd powinien w tej kwestii wspierać samorządy. – Utrzymywanie obecnego status quo prowadzi nas do zapaści, przez co przechodziły już inne kraje – zaznaczył Grodzki. Zdaniem Marszałka Senatu do wprowadzenia zmian w systemie ochrony zdrowia potrzebne jest zwiększenie finansowania. Zapowiedział, że w Senacie powstanie specjalny zespół, który będzie pracował nad przygotowaniem kompleksowych rozwiązań dla całego systemu ochrony zdrowia.

 

Nowelizacja niezgodna z konstytucją

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o działalności leczniczej z 2016 roku, nałożyła na samorządy odpowiedzialność finansową za straty szpitali publicznych. Trybunał Konstytucyjny na wniosek Sejmiku Województwa Mazowieckiego zbadał zgodność tego przepisu z konstytucją i orzekł, że samorządy nie mają odpowiednich środków, aby finansować nałożone zadanie. Rząd ma 18 miesięcy na wdrożenie rozwiązania, które naprawi sytuację. W trakcie konferencji Senator Zygmunt Frankiewicz zaznaczył, że orzeczenie TK zostało oparte na wynikach kontroli NIK, według której środki z NFZ są nieadekwatne do zadań jakie wykonują lecznice. Jego zdaniem niezbędne są zmiany systemowe, ponieważ funkcjonujący system jest trwale niewydolny i znajduje się na granicy załamania. Dodatkowo kwestią do rozwiązania jest również problem m.in. braku personelu medycznego czy rosnących płac.

Po stronie pacjentów

Zdaniem Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego, Trybunał konstytucyjny stanął przede wszystkim po stronie pacjentów, nie tylko po stronie prawa – To właśnie ich najbardziej dotykają konsekwencje niedofinansowania opieki zdrowotnej. Długie kolejki i brak specjalistów to tylko niektóre ze skutków ubocznych funkcjonujących przepisów. – podkreślał.

Prezydent Maciej Glamowski opisywał sytuację grudziądzkiego szpitala, w którym skumulowało się wiele problemów, również tych systemowych. Nasze miasto ponosi odpowiedzialność finansową za szpital, który swoim zasięgiem obejmuje około 450 tys. pacjentów z całego regionu (wg. danych GUS miasto obecnie liczy 95 tys. mieszkańców). Zaledwie 40% pacjentów, to grudziądzanie.

– Z powodu trudnej sytuacji szpitala, zostaliśmy wezwani do przyjęcia planu postępowania naprawczego, co dla mieszkańców miasta jest trudne. Nie zgadzam się jako Prezydent, aby mieszkańcy płacili za obsługę medyczną pacjentów z całego regionu. To nie powinno być zadaniem samorządów – mówił prezydent Glamowski.

Efektem dzisiejszego spotkania w Senacie, będzie inicjatywa ustawodawcza rozpoczęta przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej oraz Komisję Zdrowia. Rozwiązanie będzie polegało na wykreśleniu z ustawy o działalności leczniczej artykułu mówiącego o obowiązku pokrywania strat publicznych szpitali przez samorządy.

fot. M.Marchlewska/Kancelaria Senatu 

Beata Adwent
Rzecznik Prasowy

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
241
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2020-09-26 19:00
miejsce
Sztukateria Art&Music Pub,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-23 19:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-25 15:00
miejsce
Hala Widowiskowa, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-11-14 17:00
miejsce
Hala Widowiskowa, Grudziądz,...
wstęp biletowany