Regulamin Forum


§1.

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Twoje-Miasto sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Legionów 57A, 86-300 Grudziądz, zwaną dalej Wydawcą, na rzecz użytkownika Internetu, zwanego dalej Użytkownikiem, polegającej na umożliwieniu bezpłatnego uczestniczenia w Forach Internetowych serwisów miejskich i tematycznych .twoje-miasto.pl, zwanych dalej Forum, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii.


§2.

Dostęp do Forum posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, którzy skorzystają z formularza pozwalającego umieścić wpis na Forum. Zalogowany Użytkownik identyfikowany jest nazwą podaną podczas rejestracji.


§3.

Użytkownik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność, reprezentują one własne poglądy . Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.


§4.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.


§5.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).


§6.

Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum przekazów reklamowych.


§7.

Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w par. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia par. 4, 5 i 6 regulaminu. Wydawca może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników Forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.


§8.

Wydawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum z treści prowadzonych przez siebie serwisów bez podawania przyczyn takiego działania.


§9.

Użytkownik Forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum wyraża zgodę na publikowanie tych treści w innych wydawnictwach Wydawcy, zapisywania publikacji w pamięci komputera, a także publicznego udostępniania treści z poszanowanie obowiązującego prawa. Użytkownik publikujący wpisy wyraża zgodę na dowolne dysponowanie treściami przez Wydawcę, w tym skracania, poprawiania i zmieniania.


§10.

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.


§11.

Ochrona danych osobowych: Twoje-Miasto sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Legionów 57A, jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniane dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy Wydawcy. Udostępnianie danych jest dobrowolne.

REKLAMA
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
595
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2020-09-26 19:00
miejsce
Sztukateria Art&Music Pub,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-23 19:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-25 15:00
miejsce
Hala Widowiskowa, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2020-11-14 17:00
miejsce
Hala Widowiskowa, Grudziądz,...
wstęp biletowany