Grudziądz - informacje


93.564
mieszkańców Grudziądza
44.515
mężczyzn
49.049
kobiet

13.679
w wieku przedprodukcyjnym

56.657
w wieku produkcyjnym

23.228
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

294
zawarto małżeństw

711
urodzeń

1.301
zgonów

-590
przyrost naturalny
miasto Grudziądz
dochody

653.595.840
wydatki

664.302.144
struktura wydatków Grudziądza

2.041
0,000%
Leśnictwo

24.650
0,004%
Rolnictwo i łowiectwo

65.793.336
9,904%
Transport i łączność

28.003.510
4,215%
Administracja publiczna

274.529
0,041%
Turystyka

7.144.491
1,075%
Gospodarka mieszkaniowa

1.209.748
0,182%
Działalność usługowa

162.370
0,024%
Informatyka

588.820
0,089%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

135.800
0,020%
Obrona narodowa

17.078.020
2,571%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

263.985
0,040%
Wymiar sprawiedliwości

3.052.583
0,460%
Obsługa długu publicznego

255.941
0,039%
Różne rozliczenia

215.989.616
32,514%
Oświata i wychowanie

17.102.338
2,574%
Ochrona zdrowia

65.345.468
9,837%
Pomoc społeczna

10.474.362
1,577%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

24.408.750
3,674%
Edukacyjna opieka wychowawcza

35.581.764
5,356%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.876.571
1,336%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16.493.218
2,483%
Kultura fizyczna i sport

146.040.240
21,984%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-09-20 17:43
REKLAMA
pogoda Grudziądz
15.9°C
wschód słońca: 06:31
zachód słońca: 18:42
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2023-09-23 16:30
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-09-23 19:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-09-28 19:00
miejsce
Amuza Bistro, Grudziądz, Szosa...
wstęp biletowany
kiedy
2023-09-28 20:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany