Grudziądz - informacje


89.450
mieszkańców Grudziądza
42.368
mężczyzn
47.082
kobiet

12.622
w wieku przedprodukcyjnym

53.621
w wieku produkcyjnym

23.207
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

321
zawarto małżeństw

669
urodzeń

1.297
zgonów

-628
przyrost naturalny
miasto Grudziądz
dochody

776.155.840
wydatki

863.126.336
struktura wydatków Grudziądza

1.478
0,000%
Leśnictwo

27.805
0,003%
Rolnictwo i łowiectwo

164.406.368
19,048%
Transport i łączność

47.531.212
5,507%
Administracja publiczna

592.577
0,069%
Turystyka

11.160.000
1,293%
Gospodarka mieszkaniowa

1.706.212
0,198%
Działalność usługowa

3.599
0,000%
Informatyka

17.165
0,002%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

28.734.508
3,329%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

263.375
0,031%
Wymiar sprawiedliwości

12.854.734
1,489%
Obsługa długu publicznego

260.165.712
30,142%
Oświata i wychowanie

21.115.866
2,446%
Ochrona zdrowia

81.494.216
9,442%
Pomoc społeczna

26.094.814
3,023%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

29.458.198
3,413%
Edukacyjna opieka wychowawcza

46.771.964
5,419%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.024.166
1,509%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

22.021.662
2,551%
Kultura fizyczna i sport

95.680.704
11,085%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-02-22 08:31
REKLAMA
pogoda Grudziądz
5.3°C
wschód słońca: 06:49
zachód słońca: 17:07
Koronawirus
kujawsko-pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Grudziądzu

kiedy
2024-03-09 17:00
miejsce
Klub Akcent, Grudziądz, Wybickiego 38
wstęp biletowany
kiedy
2024-03-17 18:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-07 17:00
miejsce
Centrum Kultury Teatr, Grudziądz,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-04-08 19:00
miejsce
Amuza Bistro, Grudziądz, Szosa...
wstęp biletowany